Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/71 o pow. 0.1775 ha
2018-12-21 13:10:49
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa"
2018-12-14 15:11:38
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn.: "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa"   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Malwowej, oznaczona nr ew. działki 48/40 o pow. 0.0594 ha, oznaczona nr ew. działki 48/41 o pow. 0.0623 ha, oznaczona nr ew. działki 48/42 o pow. 0.0631 ha
2018-12-10 13:40:09
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL
2018-12-07 13:58:52
Przetarg ofertowy na sprzedaż SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/STRAŻACKIEGO RKL 98EL   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2019r."
2018-12-07 13:43:58
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł"
2018-11-30 15:25:33
Ogłoszenie o przetargu: "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu 1.407.510,00 zł"   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów"
2018-11-30 15:24:09
Ogłoszenie o przetargu: Dostawa mobilnych pracowni ICT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: "Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kl  ...więcej

Ogłoszenie o pismenym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" w ilości 4 sztuk
2018-11-28 11:29:33
Ogłoszenie o pismenym przetargu Zarządzenie Nr 559/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2018 Załączniki (.zip) Zawiadomienie o unieważnienie postępowania- 04.12.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Zarządzanie zasobem komunalnym
2018-11-21 15:19:07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa
2018-11-20 13:58:47
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Ogłoszenie o pismenym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew "na pniu" w ilości 38 sztuk
2018-11-05 14:57:13
Ogłoszenie o pismenym przetargu Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 5 listopada 2018 Załączniki (.zip) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- 13.11.2018   ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa
2018-10-30 21:43:55
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Załącznik nr 1 do Informacji Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.10.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 28.11.2018   ...więcej

Utwardzenie ul. Rumiankowej w Kolbuszowej
2018-10-30 21:34:01
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 20.11.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 11.12.2018   ...więcej

Sprzedaż drewna dłużycowego na pniu na działce nr ewid. 48/4 będącej własnościa Gminy Kolbuszowa - II postepowanie
2018-10-24 13:52:32
  Ogłoszenie - sprzedaz drewna Zarządzenie nr 498/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 października 2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna, gatunku olcha rosnacego na działce nr ewid 48/4 będącej własności Gminy Kolbuszowa oz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej, oznaczona nr ew. działki 2137/27 o pow. 0.0164 ha
2018-10-18 09:58:16
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kolbuszowa   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PAKR Mielec - Podstrefa Kolbuszowa. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej, oznaczona nr ew. działki 1549/77 o pow. 1,9940 ha
2018-10-15 08:36:22
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości Gminy Kolbuszowa- 21.12.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka – Majdan w km 0+660–0+945"
2018-10-04 13:53:28
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót (.zip) Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Ro  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: : "Sprzedaż drewna dłużycowego na pniu na działce nr ewid. 48/4 będącej własnościa Gminy Kolbuszowa"
2018-10-02 12:46:03
Ogłoszenie- sprzedaż drewna Zarządzenie nr 450/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia drewna, gatunku olcha rosnącego na działce nr ewid. 48/4 będącej własnością Gminy Kolbuszowa oznczonej w ewidenc  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej dla potrzeb budynku administracyjnego na dz. nr 1310/4 i 1310/5 w Kolbuszowej przy ul. Piekarskiej"
2018-09-25 15:05:51
Ogłoszenie o zamówieniu Strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami (.zip) Rozdział III- Przedmiar robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa (.zip) Rozdział  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczona nr ew. działki 48/66 o pow. 0.1637 ha
2018-09-25 09:09:54
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu - 30.10.2018   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 80
następne