ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE


Burmistrz Kolbuszowej zaprasza na spotkanie konsultacyjne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2017-2020” które odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Obrońców Pokoju 66.
Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Kolbuszowa w zakładce Rewitalizacja / Konsultacje społeczne.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

 

 

Burmistrz Kolbuszowej


zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022 i zgłaszania ewentualnych uwag.


Termin zgłaszania uwag od 15.03.2017 r. do 14.04.2017 r.

Wypełniony formularz uwag należy przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa lub pocztą elektroniczną na adres:
/>konsultacje@kolbuszowa.pl />
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać:
„Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022”Do pobrania:

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2017-03-15 11:56:50 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:17:04.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 11:56:50
Data modyfikacji: 2017-04-06 14:17:04
Opublikowane przez: Joanna Micek