Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 76, 77 w miejscowości Huta Przedborska, gmina Kolbuszowa”
2018-12-27 23:10:09
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 grudnia2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlo  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 z dnia 20 grudnia 2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”
2018-12-27 23:09:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.31 z dnia 20 grudnia 2018 r. wydane w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa"
2018-12-03 09:36:16
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa"   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 26 listopada 2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.8.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1136 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa”
2018-11-27 11:06:09
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 21 listopada 2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.6.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1133/5 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa”
2018-11-27 11:03:02
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 25 października 2018 r. o wydaniu w dniu 24 października 2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.5.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 1139/4 w miejscowości Kolbuszowa Górna, gmina Kolbuszowa”
2018-10-29 10:56:00
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r. znak: KUZ.421.37.2.2018.MŁ o wydaniu przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozstrzygnięcia z dnia 28 września 2018 r., NR 98/2018/KUZ, znak: KUZ.421.37.2018.MŁ w postępowaniu prowadzonym w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2018 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ wydanej w przedmiocie udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, odbudowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk”
2018-10-16 10:10:48
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.18 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”
2018-10-15 08:39:45
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 17 września 2018 r. o wydaniu w dniu 17 września 2018 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.4.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Eksperymentalna szklarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na dz. ozn. nr ewid. 679/16 w Weryni
2018-09-18 15:15:46
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.63 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-09-03 14:21:41
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.62 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-08-29 12:18:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017 – 2022”
2018-08-08 09:46:43
Obwieszczenie Uzasdnienie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.5 w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”
2018-07-31 20:37:56
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.420.17.23.2018.JG.2 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie odwiertu gazowego Królewska Góra 1K - KGZ Czarna Sędziszowska”
2018-07-19 15:16:18
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenia Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 lipca 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.14.2016 zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej „Kolbuszowa – Kupno” w kierunku południowo-wschodnim w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa
2018-07-05 10:10:00
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenia Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 lipca 2018 r. znak: OŚiGW.6220.2.14.2016 zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża iłów ceramiki budowlanej „Kolbuszowa – Kupno” w kierunku południowo-wschodnim w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa
2018-07-05 10:09:17
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. znak: WOOŚ.420.5.2.2018.PW.16 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 0+016 do 1+261 w miejscowości Kolbuszowa Dolna"
2018-07-03 13:51:34
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 r. o opracowaniu projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017 - 2022”
2018-07-02 13:16:27
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2018 r. znak: WOOŚ.422.6.2015.BK.55 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie, na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w miejscowości Świerczów, na działce nr 537
2018-06-19 15:15:40
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 maja 2018 r. znak: WOOŚ.420.5.2.2018.PW.12 w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 0+016 do 1+261 w miejscowosci Kolbuszowa Dolna"
2018-05-24 13:15:45
Obwieszczenie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 192
następne