Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z roku 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) art. 10 ust. 1 informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Opublikowane przez: Lucjan Maciąg | Data wprowadzenia: 2013-08-12 10:27:19 | Data modyfikacji: 2013-12-05 12:44:01.
Data wprowadzenia: 2013-08-12 10:27:19
Data modyfikacji: 2013-12-05 12:44:01
Opublikowane przez: Lucjan Maciąg