RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej"
2018-12-14 13:17:06
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-12-14 13:14:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-12-14 13:12:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-12-11 10:32:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4kV wraz z budowa szaf kablowych nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznych podziemnych przyłączy kablowych nN 0,4kv"
2018-12-04 12:50:11
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.73.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2018-11-28 15:10:16
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.72.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2018-11-27 11:10:22
  ...więcej

RGKiB.6733.71.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa budynku administracyjnego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe"
2018-11-22 13:26:42
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.58.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Eksperymentalna szklarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)
2018-11-22 13:21:28
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.58.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Eksperymentalna szklarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-11-22 13:17:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.74.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z wewnętrzną linią zasilającą" (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)
2018-11-22 10:37:10
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.74.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z wewnętrzną linią zasilającą"
2018-11-22 10:32:07
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-11-15 08:43:06
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   ...więcej

RGKiB.6733.68.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalno-usługowego"
2018-11-13 07:55:13
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-08 10:32:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-08 10:26:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej kanalizacji deszczowej"
2018-11-07 15:14:54
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-07 15:13:23
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.69.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”, na terenie obejmującym części działek ozn. nr ew.: 944/35, 1787/5, 944/17 946/7, położonych w Kolbuszowej
2018-11-01 00:00:48
  ...więcej

RGKiB.6733.67.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa trybun sportowych, budki spikerskiej, sektora dla grup zorganizowanych na terenie boiska sportowego"
2018-10-18 13:04:54
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 629
następne