Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2016-2020


Urząd Miejski w Kolbuszowej przystąpił do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2016-2020”. W Programie zostaną wyznaczone obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane miasta Kolbuszowa oraz zostaną określone działania mające na celu ożywienie społeczno-gospodarcze regionu.

Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w tworzenie dokumentu podczas:
- warsztatów dotyczących budowani założeń dokumentu,
- konsultacji społecznych w trakcie spotkań, warsztatów
- badań ankietowych

Gminny program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym w procesie pozyskiwania środków finansowych w ramach działań rewitalizacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do dokumentów. 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:57:06.
Data wprowadzenia: 2016-01-07 10:57:06
Opublikowane przez: Joanna Micek