Lp.
 
 
Nr
m.p.z.p.
 
 
Tytuł miejscowego planu
Uchwała o przystąpieniu do sporządz. m.p.z.p. Rady Miasta Kolbuszowa
(data i numer)
 
 
Numer uchwały
i data
 
 
Załącznik graficzny
 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Nr i data
 
 
 
Uwagi
1.
1/1995
MPZP rejon ul. Topolowej i ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
Dz. U. Woj. Rzeszowskiego. Nr 3, poz. 30 z dnia
29 marca 1996
 
2.
1/1998
MPZP odcinka drogi krajowej Mielec-Leżajsk w Kolbuszowej
 
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 1, poz. 7
z dnia
15 stycznia 1999r.
 
3.
1/2000
MPZP terenu usług przy ul.
11 Listopada w Kolbuszowej
 
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 16 poz. 127
z dnia
11 marca 2000r.
 
4.
2/2000
MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego w Kolbuszowej, przy ul. Szopena
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 76, poz. 856
z dnia
24 listopada 2000r.
 
5.
1/2001
MPZP terenu w Przedborzu
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1765
z dnia
4 grudnia.2001r.
 
6.
2/2001
MPZP w mieście Kolbuszowa
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
z dnia
4 grudnia 2001r.
 
 
7.
3/2001
MPZP w miejscowości Widełka
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
z dnia
4 grudnia 2001r.
 
8.
4/2001
MPZP w miejscowości Bukowiec
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
 z dnia
4 grudnia 2001r.
 
9.
1/2002
MPZP w Kolbuszowej Dolnej, przy ul. Leśnej
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 64 poz. 1327
z dnia
17 października 2002r.
 
10.
2/2002
Zmiana MPZP Nr 1/95 rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 72 poz. 1431
z dnia
18 listopada 2002r.
 
11.
1/2003
MPZP terenu w rejonie ul. Krakowskiej w Kolbuszowej
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 45, poz. 918
z dnia
20 maja 2003r.
 
12.
1/2004
MPZP odcinka drogi zbiorczej łączącej drogę wojewódzką Nr 875 prowadzącą do Mielca, z drogą krajową Nr 9 w Kolbuszowej
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr71, poz. 772
z dnia
9 czerwca 2004r.
 
13.
2/2004
MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 103 poz. 1124
z dnia
13 sierpnia 2004r.
 
14.
3/2004
MPZP terenu położonego przy drodze krajowej Nr 9 w miejscowości Zarębki
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 103 poz. 1125
z dnia
13 sierpnia 2004r.
 
15.
1/2005
Zmiana MPZP Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju
 
Dz. Woj. Podkarp.
 Nr 98 poz. 1652
z dnia
30 lipca 2005r.
 
16.
2/2005
MPZP terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie
Dz. Woj. Podkarp.
Nr 121, poz. 1919
z dnia
 23 września 2005r.
 
17.
1/2006
MPZP terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Widełce
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 113 poz. 1570
z dnia
8 września 2006r.
 
18.
2/2006
MPZP terenu oczyszczalni ścieków w Widełce
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 144 poz. 2157
z dnia
5 grudnia 2006r.
 
19.
1/2007
MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego w Nowej Wsi Gmina Kolbuszowa
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 54 poz. 362
z dnia
3 lipca 2007r.
 
20.
1/2008
MPZP terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 4 poz. 45
z dnia
19 stycznia 2009r.
 
21.
2/2008
MPZP terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo Podkarpackie
 
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 79 poz. 1832
z dnia
23 października 2009r.
 
22.
1/2009
MPZP terenu budownictwa handlowo usługowego w Kolbuszowej
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 52, poz. 1102
z dnia 
20 czerwca 2010r.
 
23.
1/2012
I zmiana MPZP Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie
Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 44
z dnia 12 stycznia 2012r.
 
24. 
 1/1995
III zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejon ul. Topolowej i Obronców Pokoju w Kolbuszowej - etap I 
 Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1268 z dnia 5 czerwca 2012r.
 
25. 
1/1995 
IV zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejonu ul. Topolowej (obecnie ul. Topolowa oraz ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej 
Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1062
z dnia 8 maja 2012r. 
 
 
26. 
1/2008 
 I zmiana MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej
 Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1063
z dnia 8 maja 2012r.
 
 
 
 
 27.  2/2004  I zmiana MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa

VI/64/2011
z dnia
25 marca 2011r.

XXII/256/2012
z dnia
30 maja 2012r.
Plik do pobrania   Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1531
z dnia 10 lipca 2012r.
 
28. 2/2004  II zmiana MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa

XXXIX/432/2013
z dnia
28 maja 2013r.

XLVI/520/2013
z dnia
19 grudnia 2013r.
    Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 605
z dnia 13 lutego 2014r.
 
29. 1/1995 V zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejon ul. Topolowej (obecnie ul. Topolowa oraz ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

XXVII/323/2012
z dnia
25 października 2012r.

XLVI/521/2013
z dnia
19 grudnia 2013r.
Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 375
z dnia 27 stycznia 2014r.
 
30. 1/2014 MPZP terenu pod działąlność usługową w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej

LVIII/634/2010
z dnia
24 września 2010r.

LI/553/2014
z dnia
27 września 2014r.
Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1472
z dnia 7 maja 2014r.
 
31. 3/2012 MPZP terenu pod zieleń parkową, sportu, rekreacji i usług turystycznych w Kolbuszowej

XXVII/322/2012z dnia25 października 2012r.

VIII/65/2015z dnia26 marca 2015r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1827
z dnia 12 czerwca 2015r.

 

32. 2/2004 III zmiana MPZP Nr2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa Uchwała Nr LVII/612/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XVI/201/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 listopada 2015 r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 8 z dnia 04 stycznia 2016r. Sprostowanie oczywistej omyłki
33. 4/2014 MPZP Nr 4/2014 terenu pod usługi oświaty w Nowej Wsi Uchwała Nr LX/634/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1549 z dnia 06 maja 2016r.  
34. 1/95 VI zmiana MPZP Nr 1/95 obejmująca rejon ul. Topolowej (obecnie ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej Uchwała Nr LVII/613/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/613/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. dotyczącej VI zmiany MPZP Nr 1/95, obejmującego rejon ul. Topolowej i św. Brata Alberta
Uchwała Nr XXIII/302/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 2579 z dnia 20 lipca 2016r. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany MPZP Nr 1/95 z dnia 15 grudnia 2014 r.
35. 1/2008 II zmiana MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr XXII/286/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015r. dotyczącej II zmiany MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej
Uchwała Nr XXX/380/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 3643 z dnia 25 listopada 2016r. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany MPZP Nr 1/2008 z dnia 31 marca 2016 r.

 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:14:20 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:35:23.
Data wprowadzenia: 2013-09-06 13:14:20
Data modyfikacji: 2017-02-17 12:35:23
Opublikowane przez: Joanna Micek