IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-12-17 12:08:47
W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 24 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2018-12-14 14:35:42
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
2018-12-14 14:34:38
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 rok  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-12-04 12:02:42
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 20  ...więcej

III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-12-03 13:54:48
W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęci  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-12-03 10:08:56
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018-12-03 09:40:25
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-11-23 13:16:14
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rządzkiego, oznaczonej nr ew. działki 1928/19 oraz położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej, oznaczonych nr ew. działek 2137/46 i 2137/54 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018-11-23 10:06:41
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r  ...więcej

II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-11-23 08:34:36
W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad    ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1477/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika
2018-11-08 13:07:03
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 p  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/71 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-11-08 13:01:49
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 października 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.282.2018.EB w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04.05.2011 r. znak: OŚ.6341.10.2011 na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych co rzeki Łęg z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowosci Widełka- zakład zrzekł się praw do pozwolenia w tym zakresie.
2018-11-08 12:42:47
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-10-12 12:12:24
W dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad    ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-10-01 14:39:25
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze z  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem
2018-09-25 13:59:20
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz nie  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 września 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.231.2018.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu rzeki Nil w km 26+735 rurociągu sieci gazowej niskiego ciśnienia, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-09-25 08:21:33
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.43.2018, z dnia 18.09.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi"
2018-09-25 08:06:56
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-09-21 09:50:37
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad:     Otwarcie sesj  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-20 13:32:41
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 347
następne