Ogłoszenie o przetargu - Budowa chodnika w miejscowości Kupno
2014-12-10 08:00:40
Ogłoszenie SIWZ - Strona tytułowa Załączniki do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.12.2014   Zawiadomienie o   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Miasta i Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położone w Przedborzu
2014-12-04 11:54:33
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Miasta i Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta.
2014-12-04 11:51:21
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki
2014-12-02 11:04:44
Ogłoszenie SIWZ Załączniki   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: zadanie nr 1 pn. "Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1215R Werynia - Kłapówka oraz budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Werynia" zadanie nr 2 pn. " Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków"
2014-11-24 15:27:19
Ogłoszenie SIWZ - Strona tytułowa Rozdział I do SIWZ - Instrukcja dla wykonawców Załaczniki do SIWZ   Wyjaśnienie treści SIWZ do zadania nr 2 z dnia 02/12/2014 Wyjaśnienie treści SIWZ do zadania nr 1 z dnia 04/12/2014   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2014-10-22 10:24:58
Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 03/02/2015   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Wsi
2014-10-21 08:39:25
Ogłoszenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Św. Brata Alberta.
2014-10-13 11:19:11
Ogłoszenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Św. Brata Alberta.
2014-10-13 11:17:17
Ogłoszenie   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Kolbuszowskiej Grupy Zakupowej
2014-10-01 11:24:45
Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ   Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 23/10/2014   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zakup autobusu 20 - sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej
2014-09-23 11:38:37
Ogłoszenie SIWZ - Strona tytułowa Tom I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców Tom II SIWZ - Istotne postanowienia umowy Załączniki do SIWZ   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06/10/2014   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieogranicziny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce
2014-09-23 09:52:07
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w km od 18+950 do km 20+010
2014-09-19 08:54:59
Ogłoszenie SIWZ - strona tytułowa Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz oferty wraz z załącznikami Rozdział III - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót Rozdział IV - SST Rozdział V - Istotne   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Dolnej wzdłuż drogi krajowej nr 9 cz. I
2014-09-08 12:26:08
Ogłoszenie SIWZ Załączniki do SIWZ Załącznik nr 13 - Dokumentacja techniczna   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01/10/2014   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08/10/2014   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym w km od 18+950 do km 20+010
2014-09-02 14:44:49
Ogłoszenie SIWZ - strona tytułowa Rozdział I  - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz oferty wraz z załącznikami Rozdział III - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót Rozdział IV - SST Rozdział V - Is  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych wraz z częścią powierzchni na parterze w budynku KRYTEJ PŁYWALNI w Kolbuszowej
2014-08-25 08:15:29
Ogłoszenie Wyniki przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej (sanitarna/deszczowa) ƒ500 o długości 142 m w rejonie ul. Narutowicza w Kolbuszowej
2014-08-19 12:29:46
Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych w budynku Krytej Pływalni w Kolbuszowej
2014-08-18 12:36:36
Ogłoszenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Świerczowie
2014-08-13 10:25:09
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Przedborzu
2014-08-13 10:17:16
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 42
następne