Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki”, w 2017 r.
2016-12-15 13:19:14
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o sprostowaniu- 22.12.2016 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- 22.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 05.01.2017   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Usługi: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych
2016-12-14 12:31:07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 18.01.2017   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa
2016-12-08 15:01:58
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa artykułów żywieniowych i cateringu dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych
2016-12-08 14:55:35
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami Rozdział III- Kalkulacja cenowa Rozdział IV- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej i Miodowej. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w peryferyjnej strefie miasta w rejonie ulicy Polnej i Miodowej
2016-12-07 08:50:39
Ogłoszenie o przetargu Załącznik Nr 1- Mapa   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2016-12-02 13:30:05
Ogłoszenie o przetargu SIWZ Załączniki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 05.12.2016 Modyfikacja treści SIWZ- 05.12.2016 Wyjaśnienia treści SIWZ- 13.12.2016 Wyjaśnienia treści SIWZ- 13.12.2016 Informacja z otwarcia of  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej i jednostek organizacyjnych w 2017r.
2016-12-01 15:25:54
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami Rozdział III- Kalkulacja cenowa Rozdział IV- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa artykułów i środków czystości dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych
2016-12-01 14:53:10
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami Rozdział III- Kalkulacja cenowa Rozdział IV- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych
2016-11-23 15:19:01
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami Rozdział III- Kalkulacja cenowa Rozdział IV- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych
2016-11-18 11:16:18
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami Rozdział III- Kalkulacja cenowa Rozdział IV- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej
2016-11-17 08:57:47
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej
2016-11-17 08:56:08
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej
2016-11-09 09:09:01
Ogłoszenie o przetargu Załącznik nr 1- mapa   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu
2016-11-02 13:43:06
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.11.2016   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.328.810,00 zł
2016-11-02 12:49:26
Ogłoszenie SIWZ- strona tytułowa Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II: Formularz oferty z załącznikami: załącznik 1: Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej załącznik 2: Oświadczenie o wykluczeniu załączn  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Widełce
2016-11-02 08:05:18
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej Nr 104008R w km 0+000 - 0+199 ul. Kossaka w Kolbuszowej
2016-10-28 14:56:03
Ogłoszenie o przetargu SIWZ - strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) - 76 KB Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+000 do km 0+200. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu. Zadanie nr 3: Remont chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 103976 ul. Chopina w Kolbuszowej strona lewa od km 0+000 do km0+141. Zadanie nr 4: Budowa chodnika w m. Kupno na odcinku od km 0+797 do km 0+888.
2016-10-13 13:31:48
Ogłoszenie o przetargu SIWZ - spis treści Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (format .zip) - 64 KB Rozdział III - Przedmiar robót - (format .zip) - 96 KB Rozdział  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś – w rozwidleniu drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Kolbuszowa i drogi gminnej nr 1 0 3952 R Nowa Wieś–Borki
2016-10-12 17:26:45
Ogłoszenie o przetargu SIWZ - spis treści Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (format .zip) - 84 KB Rozdział III - Przedmiar robót - (format .zip) - 68 KB Rozdział  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Zakup interaktywnych zestawów ITC
2016-10-11 14:56:57
Ogłoszenie o przetargu SIWZ - spis treści Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz ofertowy wraz z załącznikami - (format .zip) - 128 KB Rozdział III - Kalkulacja cenowa - (format .zip) - 32 KB Rozdział IV   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 65
następne