Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Gospodarka Komunalna dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie Gminy Kolbuszowa"
2017-12-07 15:14:20
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprostowanie informacji o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 15.01.2018   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolbuszowa, tj. w następujących miejscowościach: Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kłapówka, Kolbuszowa, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, Widełka i Zarębki w 2018 r."
2017-12-07 13:26:56
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa
2017-12-05 12:40:37
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Szczegółowy opis zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 08.01.2018   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczona nr ew. działki 48/70 o pow. 0.1338 ha
2017-11-27 13:37:39
Ogłoszenie o przetargu   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Zarządzanie zasobem komunalnym"
2017-11-24 10:13:37
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 08.01.2018   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej"
2017-11-22 14:14:41
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- (format .zip) Roz  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa"
2017-11-22 14:01:30
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV- Isto  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Porębach Kupieńskich. Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Porębach Kupieńskich, oznaczona nr ew. działki 104/3 o pow. 0.1350 ha
2017-11-17 11:48:18
Ogłoszenie Informacja o wyniku przetargu- 29.12.2017   ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy- "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa"
2017-11-08 08:46:53
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Informacja o zamiarze zawarcia umowy Modyfikacja treści ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy- 16.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 16.11.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 2  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym z częścią użytkową w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 6/10, oznaczony nr 26, o powierzchni użytkowej 35.24 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 3524/186480 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat ułamkowej części gruntu, wynoszącego 3524/186480 części działek oznaczonych nr ew. 1132/6 i 1132/7 o łącznej pow. 0.0594 ha
2017-11-06 08:59:56
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu- 14.12.2017   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej
2017-11-03 13:25:59
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Piłsudskiego, oznaczona nr ew. działki 1189/30 o pow. 0.0066 ha
2017-10-24 14:23:08
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu- 05.12.2017   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczona nr ew. działki 81/5 o pow. 3,2374 ha
2017-10-18 08:12:20
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu- 28.12.2017   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 389,0 m w rejonie ul. Piłsudskiego dz. nr ewid. 1274/2 w Kolbuszowej"
2017-10-13 15:29:11
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej"
2017-10-13 14:00:27
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Budowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego wraz z miejscami postojowymi oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Kolbuszowa – wykonanie nawierzchni”
2017-10-13 13:45:13
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 1+800,00 do km 2+304,00”
2017-10-11 14:08:03
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.430.475,00 zł
2017-10-02 15:30:01
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Uchwała Nr XLIV/S44/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 150500R Widełka-Majdan w km 0+460 ― 0+660
2017-09-28 14:05:24
Ogłoszenie o przetargu SIWZ- strona tytułowa Rozdział I- Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II- Formularz oferty z załącznikami- (format .zip) Rozdział III- Przedmiary robót Rozdział IV- Dokumentacja projektowa- (format .  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Weryni, oznaczona nr ew. działki 1005/15 o powierzchni 0.0489 ha
2017-09-25 12:49:18
Ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku przetargu- 07.11.2017   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 69
następne