Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 r.
2018-11-19 09:39:36
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  ...więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2018 wraz z opinią o tym sprawozdaniu
2018-09-18 11:59:49
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku Zarządzenie Nr 394/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu   ...więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z opinią o tym sprawozdaniu
2018-04-17 12:41:03
Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2017 rok Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kolbu  ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 r.
2018-01-08 10:09:00
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2018: XLIX/608/17 z dnia: 28.12.2017   ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 r.
2017-11-16 09:13:26
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018 - 2026 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi  ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 r.
2017-01-11 09:58:04
Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 r.   Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2017: XXXIV/427/16 z dnia: 28.12.2016 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnie zaopiniowanej prawidłowości planowanej kwo  ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 r.
2016-11-15 12:47:23
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017 - 2024   ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2016 r.
2016-02-19 08:14:28
Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2016: XVIII/224/15 z dnia: 30.12.2015 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolbuszowa na la  ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2016 r.
2015-11-16 13:53:52
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2016 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016 - 2023 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi  ...więcej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. wraz z opinią o tym sprawozdaniu
2015-10-01 10:08:16
Zarządzenie Nr 395/15 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej  ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2015 r.
2015-02-04 12:23:28
Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2015: V/40/15 z dnia: 29.01.2015 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłużenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kol  ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2015 r.
2014-11-19 11:02:35
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2015 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2015 - 2022 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi  ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2014 r.
2014-02-03 13:39:25
Uchwała Budżetowa Gminy Kolbuszowa na rok 2014: XLIX/535/14 z dnia: 29.01.2014 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolbuszowa na lata 2014 - 2022   ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2014 r.
2013-11-28 09:23:58
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2014 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2014 - 2022   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi  ...więcej

Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 r.
2013-10-03 14:23:53
Budżet Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kolbuszowa na rok 2013: XXXIV/380/13 z dnia: 31.01.2013 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłużenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolbusz  ...więcej

Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 r.
2013-10-03 14:17:24
Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 r. Projekt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie W  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16