pdf Obwieszczenie o zarządzeniu wyborów


pdf Obwieszczenie o okręgu


pdf Informacja PKW w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu RP


pdf Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu RP


pdf Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Kolbuszowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, informacji oraz plakatów wyborczych


pdf Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku


pdf Sklady Obwodowych Komisji Wyborczych


pdf Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. - Okręg nr 55

 

Opublikowane przez: Lucjan Maciag | Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:40:54 | Data modyfikacji: 2013-09-11 13:16:11.
Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:40:54
Data modyfikacji: 2013-09-11 13:16:11
Opublikowane przez: Lucjan Maciag