Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej
2017-02-23 11:34:25
INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MPZP NR 1/2016 TERENU MIESZKANIOWO-USŁUGOWEGO W REJONIE UL. 3-GO MAJA W KOLBUSZOWEJ Rada Miejska w Kolbuszowej Uchwałą Nr XXXII/405/2016 w dniu 24 listopada 2016r. przystąpiła do sporządzenia mi  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1