bip.kolbuszowa.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl
Dane kontaktowe strona główna 
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret
e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul - Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

2271 513

2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek,

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Biuro Obsługi Klienta 6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12
2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11
2270 332
Sekretariat Kancelaria Urzędu
13
2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10
2271 334

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe,
14

2271 333

wew. 218

Archiwum Zakładowe 14

2271 333

wew. 213

 

Sprawy Gospodarcze 14

2271 333

wew. 235

 

Inspektor ds. Bezpieczeństwa  14

2271 333

wew. 211

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

15

2271 333

wew. 234

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

16
2272 500
Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

e-mail: biuro.rady@kolbuszowa.pl

17

2271 333

wew. 231

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

18

2271 333

wew. 236

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

19

2271 333 wew. 229


 

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

e-mail: inspektor@kolbuszowa.pl
19

2271 333

wew. 230


 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

e-mail: rpf@kolbuszowa.pl
20

2271 333

wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

21

2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

e-mail: wieslaw.szepieniec@kolbuszowa.pl

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

e-mail: edg@kolbuszowa.pl

24

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego
25

2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna)

e-mail: elzbieta.lis@kolbuszowa.pl

26

2271 410

2271 333

wew. 347
wew. 351

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

Z-ca Skarbnika Kolbuszowej

Jacek Mroczek

e-mail: jacek.mroczek@kolbuszowa.pl
28

2271 333

wew. 345
wew. 352

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29

2271 333

wew. 342

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29A

2271 333

wew. 343

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatki

e-mail: podatki@kolbuszowa.pl

30

2271 333     
wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

(gospodarka odpadami komunalnymi)

  2272 222    

Inspektor Ochrony Danych

Wyka Lucyna

e-mail: rodo@kolbuszowa.pl

  17/2271333 wew. 424

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

   2272 222

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl
 

2271 333

wew. 153

wew. 154  

 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-07 08:28:46 | Data modyfikacji: 2018-11-21 13:38:21.
Data wprowadzenia: 2013-08-07 08:28:46
Data modyfikacji: 2018-11-21 13:38:21
Opublikowane przez: Joanna Micek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolbuszowa.pl